Projektna dokumentacija

Kako do kvalitetne projektne dokumentacije za enostanovanjsko hišo

Kot bodoči investitor se verjetno sprašujete, kako do projektne dokumentacije za vašo nameravano gradnjo. Naj se gre za novogradnjo enostanovanjske hiše, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo, potrebno je pridobiti vso projektno dokumentacijo, ki bo skladna s prostorskimi akti, projektnimi pogoji soglasodajalcev ter zakoni. KDO, KOLIKO, KAJ, so tri vprašanja, ki vam lahko pomagajo pri izbiri pravega projektantskega podjetja, ki bo uresničilo vaše želje.

Preden preidem k trem osnovnim vprašanjem, naj na kratko razložim, kako je sestavljena projektna dokumentacija oz. katere sestavne dele in s tem tudi projektantska podjetja potrebujete. Za enostanovanjski objekt je potrebna „poenostavljena“ projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar izhaja iz 34. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/2008). To pomeni, da za enostanovanjsko stavbo, v postopku za pridobivanje gradbenega dovoljenja, niso potrebni načrti gradbenih konstrukcij, elektro ter strojnih inštalacij (vendar so le ti obvezni v projektu za izvedbo in morajo biti prisotni na samem gradbišču). Takšna projektna dokumentacija je sestavljena iz:

– vodilne mape z urbanističnim delom projektne dokumentacije (UDPD) s projektnimi pogoji in soglasji ter izkazi – izdelujejo arhitekturni projektivni biroji ali za to usposobljena urbanistična projektivna podjetja;

– načrta arhitekture novogradnje (v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije pa tudi še načrti obstoječega stanja) – izdelujejo arhitekturni projektivni biroji;

– načrta gradbenih konstrukcij – izjava, da bo objekt mehansko odporen in stabilen (a le v primeru, če gre za novo gradnjo, v ostalih primerih je potrebna statična analiza vpliva gradnje na obstoječi objekt) – izdelujejo gradbeni projektivni biroji;

– Zasnova požarne varnosti in izkaz požarne varnosti – izdelujejo za to pooblaščena in usposobljena podjetja, za enostanovanjsko stavbo lahko tudi arhitekturni projektivni biroji;

– Elaborat gradbene fizike in izkaz toplotnih karakteristik objekta – izdelujejo arhitekturni projektivni biroji (v sodelovanju s projektantom strojnih inštalacij);

– Izkaz energetskih karakteristik prezračevanja – izdelujejo arhitekturni projektivni biroji (v sodelovanju s projektantom strojnih inštalacij).

Seveda se projektna dokumentacija deli na več sklopov in sicer:

– idejna zasnova (IDZ) – najpomembnejši del in osnova za kvalitetni ter funkcionalen objekt;

– idejni projekt (IDP) – ki je osnova za pridobivanje projektnih pogojev in je za enostanovanjski objekt razširjena IDZ z urbanističnimi podatki ter prikazi priključitve na komunalne vode in javne površine;

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

– projekt za izvedbo (PZI) – obvezen sestavni del vsake gradnje, tudi enostanovanjske stavbe, ker vsebuje poleg arhitekture tudi načrt gradbenih konstrukcij ter elektro in stojnih inštalacij.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *